เชื้อกลายพันธุ์ มิว ลาม49รัฐในอเมริกา

สำหรับประเด็นทางด้านของต่างประเทศกันทางกองทุนช่วยเหลือสังคมโกลบอลฟันด์ได้ระบุว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคและเอดส์หลายแสนคนด้วยกันเนื่องจากบุคคลากรทางการแพทย์ถูกเกณฑ์ให้ไปรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ขณะที่สหรัฐพบเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์มิวใน49รัฐด้วยกัน

มีรายงานวาพบเชื้อไวรัสโควิด-19กลายพันธุ์มิวแพรระบาดไปทั่วทั้ง49รัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วมีเพียง รัฐเนบราสกา เพียงรัฐเดียวเท่านั้นที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์มิวนี้ 

โดยรายงานข่าวระบุวาพบผู้ติดเชื้อมิวแม้แต่ในรัฐฮาวายหรือรัฐอลาสก้าโดยที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่พบผู้ติดเชื้อมิวสูงสุด384รายเกือบครึงหนึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในลอสแอนเจลิสที่พบมากถึง167รายด้วยกันองค์การอานามัยโลกระบุว่ามิวอาจจะเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ระบาดเร็วมากและอาจจะมีศักยภาพในการหลบหลีกวัคซีน

รายงานเมื่อวันล่าสุดวันที่7กันยายนนี้รายงานว่ามีการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของมิวอยู่บ้างโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้และยุโรปควบคู่ไปกับการระบาดแบบกระจายตัวในอีกหลายประเทศด้วยกันรวมแล้วมากกวา43ประเทศหลักแล้วรวมทั้งในสหราชอาณาจักรทีมีรายงานล่าสุด

พบผู้ติดเชื้อมิวแล้ว53รายด้วยกันโดยเชื้อกลายพันธุ์มิวพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและองค์การอนามัยโลกเพิ่มที่จะยกระดับให้เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ต้องจับตาเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่โกลบอลฟันด์กองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมทีตั้งอยู่ในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แถลงว่าผู้คนหลายแสนคนในประเทศยากจนที่ป่วยเป็นวัณโรคจะเสียชีวิตเพราะผลกระทบจากระบบสาธารณสุขซึ่งได้มีสาเหตุมาจากการระบาดไวรัสโควิด-19โดยผู้อำนวยการของโกลบอลฟันด์กล่าวว่าประเทศยากจนที่สุดในโลกไม่กี่ประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพรองหรือว่าเอดส์แล้วก็วัณโรคอาจจะมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ด้วย

โดยได้กล่าวว่ามีผู้ป่วยประมาณ1ล้านคนได้รับการรักษาวัณโรคในปี2020น้อยกว่าในปี2019และอาจจะมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนอยางหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวเลขที่เสียชีวิตทีแท้จริงยังไม่ทราบอยางแน่ชัดแล้วก็พบว่าประเทศยากจนบางประเทศผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัณโรคหรือว่าเอดส์

ซึ่งอาจจะมีจำนวนสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ด้วยซ้ำเพราะวาได้รับผลกระทบจากโควิด-19เนื่องจากว่าบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ถูกเกณฑ์ไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19และคลาดว่าสถานการณ์ในปีนี้น่าจะเลวร้ายมากขึ้นเพราะว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้านี้แหละที่ทำให้มีการระบาดอยางหนักยากมากทีจะควบคุมสายพันธุ์นี้ให้อยู่จงได้

 

สนับสนุนโดย.  ทีเด็ด เว็บบอลนอก