ชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ประชาชนในประเทศไทยปัจจุบันนี้ซึ่งมีโดยประมาณ 63 ล้านคน ชาติพันธุ์ในประเทศไทย มีเชื้อสายต่างๆหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งแยกออกได้ตามหลักภาษา แล้วก็วัฒนธรรมของเชื้อสายได้ดังต่อไปนี้เชื้อสายไทยมีอยู่หลายเชื้อสาย รวมทั้งอาศัยอยู่อีกทั้งในประเทศไทยปัจจุบันนี้ แล้วก็บริเวณดินแดนอื่นๆตัวอย่างเช่น

กลุ่มไทยตะวันตก ประกอบด้วย

 -ไทยอาหมเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในรอบๆบริเวณลุ่มน้ำพรหมบุตรในดินแดนอัสสัม ปัจจุบันนี้ถูกครอบครองด้วยวัฒนธรรมประเทศอินเดีย ไทยกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทย

 -ไทยคำตี่หมายถึงพวกที่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือของประเทศพม่าหรือว่าเมียนมาร์ ไทยกลุ่มนี้บางทีอาจย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราบ้าง

 -ไทยใหญ่ในเมืองจีน ไทยเหล่านี้เรียกตัวเองว่าไทยหก กล่าวลำเนียงไทยแบบไทยใหญ่หรือไทยลื้อ อาศัยอยู่ในแถบกลางรวมทั้งภาคตะวันตกของเขตยูนนาน

 -โดยมีวัฒนธรรมเหมือนชาวไทยสิบสองปันนา หรือส่วนประกอบวัฒนธรรมของประเทศพม่ารวมทั้งยูนนาน เชื้อสายไทยกลุ่มนี้อาจมีการแทรกซึมเข้ามาทางภาคเหนือของไทยได้

 -ไทยใหญ่ถือได้ว่าเป็นเชื้อสายที่เมียนมาร์เรียกว่า ฉานหรือชาน แต่ว่าเรียกตัวเองว่าไทยใหญ่ หรือไทยหลวง โดยส่วนไทยในประเทศไทยกลับเรียกไทยใหญ่ว่า “เงี้ยว” ทางด้านของไทยใหญ่นั้นอาศัยอยู่แถบตามบริเวณลุ่มน้ำ

และก็เทือกเขาในเขตประเทศหภาพประเทศพม่า (เมียนมาร์) ทางด้านของภาคเหนือของยะไข่ ตะนาวศรี ส่วนทางด้านประเทศไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มไทยใต้ ประกอบด้วย

 -ไทยในประเทศไทย เรียกตัวเองว่า ชาวไทยหรือคนประเทศไทย เพื่อต่างจากไทยยวน หรือลานนาไทย แล้วก็ลาว อาศัยอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทย

 -ไทยโคราช เป็นเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในแถบจังหวัดโคราชหรือราชสีมา เดิมมองว่าเป็นไทยที่มีเชื้อสายเขมรกลุ่มหนึ่ง

 -ไทยภาคใต้ เป็นเชื้อสายไทยที่พบเจอในเขตอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยของเรา โดยมีตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปกระทั่งสุดพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

 

ลุ่มไทยลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย

-ไทยเหนือ กล่าวขานโดยสำเนียงเขตแดนระหว่างพวกเขาว่าไทยหน อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณยูนนาน บริเวณลุ่มน้ำโขง และก็แม่น้ำสาละวิน ไทยกลุ่มนี้บางทีอาจย้ายถิ่นไปสู่ภาคอีสานของเมืองไทยเพราะว่าภาวะการเกิดสงครามรวมทั้งการบ้านการเมือง

-ไทยลื้อ อาศัยอยู่ในเขตของสิบสองปันนา ตอนใต้เชียงตุง จังหวัดเชียงราย  หลวงพระบาง รวมทั้งภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีวัฒนธรมทั่วๆไปเหมือนไทยถิ่นอื่น รวมทั้งเชื่อถือศาสนาพุทธ

-ไทยเขิน เรียกตามสำเนียงแคว้นว่าไทยเกิ้น ถิ่นเดิมอยู่แถบรอบเมืองเชียงตุง ในดินแดนฉานของประเทศพม่า เชื่อถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันนี้ทราบดีว่าอาศัยอยู่ในภาคเหนือของเมืองไทย

 

สนับสนุนโดย.    gclubเครดิตฟรี